Humanista

42 teksty – auto­rem jest Hu­manis­ta.

Prob­le­my nie rosną na drze­wach to ludzie je generują 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lutego 2013, 07:06

Żyje… na­wet byłem przy swoim po­rodzie. Cze­ka mnie jeszcze tyl­ko chrzest mil­cze­nia bo­wiem jes­teś taką osobą jak masz na imię 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 grudnia 2012, 13:03

Ile ko­ni mecha­nicznych i po­duszek po­wiet­rznych jest pot­rzeb­ne żeby stać w korkach? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 grudnia 2012, 17:33

Jeśli znam ko­goś 7 lat i spędzam z nim dzień w ty­god­niu to znam go le­piej, gorzej czy tak sa­mo jak ko­goś ko­go znam 1 rok i spędzam z nim 7 dni w tygodniu? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 grudnia 2012, 04:44

Wyg­ra­ne ne­goc­jacje = monolog. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 grudnia 2012, 18:36

Pub­lic Re­lations - każdy diabeł znaj­dzie swoją sektę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 grudnia 2012, 16:50

Za­gad­ka: Jeśli w wieku 26 lat myślę o ta­kich rzeczach to myślę o czym będę myślał za 26 lat. Ile mam lat? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 grudnia 2012, 11:50

Jes­tem mężczyzną - woj­na by się przydała. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2012, 15:11

Gdy­bym znał wszys­tkie języ­ki świata po­wie­działbym, że brak mi słów na to o czym myślę. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 grudnia 2012, 18:28

Ciało bez ska­zy to jak dom bez drzwi chciałoby się w nim mie­szkać ale nie masz już wyjścia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 grudnia 2012, 11:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Humanista

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność